26-634 Gózd, Polska
EnglishGermanPolishRussian
EnglishGermanPolishRussian

seo pozycjonowanie stron internetowych

5 lutego 2022

Blog

7 / 100

Google bierze pod uwagę kilkaset czynników rankingowych,
na które składają się zarówno czynniki online (związane z optymalizacją strony), jak i te offine (związane głównie z pozyskiwaniem odnośników). W ostatnich latach najgłośniej jest o najnowszej grupie sygnałów dotyczących jakości strony, których
analiza ma za zadanie premiować witryny szybkie i wygodne
w użytkowaniu.
Aktualnie wyszukiwarka kładzie nacisk na cztery najważniejsze sygnały dotyczące jakości strony. Należą do nich:
— dostosowanie strony do urządzeń mobilnych — wiąże się to z coraz powszechniejszym stosowaniem różnych urządzeń (w tym smartfonów) do korzystania ze stron internetowych
i tym samym z koniecznością zadbania o to, aby na każdym
urządzeniu strona wyświetlała się prawidłowo oraz szybko;
— podstawowe wskaźniki internetowe — mowa tu
o trzech składnikach pomocnych w pomiarze jakości strony, które określamy mianem Core Web Vitals. Należą do nich: największe wyrenderowanie treści (LCP), opóźnienie przy pierwszym ładowaniu (FID) oraz skumulowane przesunięcie układu (CLS).
Wskaźniki te zostaną omówione w rozdziale „Core Web Vitals”;
— użycie protokołu HTTPS — zapewnia ono bezpieczne
połączenie użytkowników z daną stroną poprzez szyfrowanie
8
danych przekazywanych pomiędzy komputerem użytkownika
a stroną. Szczegóły na ten temat znajdują się w pomocy Google
[https://support.google.com/transparencyreport/answer/7381231].

Dodaj komentarz

Wypełnij brief strony WWW a w ciągu 24h otrzymasz darmową wycenę!
Administratorem danych osobowych jest SEOBIT Waldemar Kaźmierczak NIP:712-107-27-46 Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., dalej RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Administrator udostępnia lub powierza dane podmiotom zewnętrznym w celu realizacji przedmiotu umowy.