SEOBIT - TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH

STRONY INTERNETOWE RADOM

Dobry notariusz Katowice

Strony internetowe Radom | sklepy www | SEO pozycjonowanie

Dobry notariusz Katowice

Skuteczna promocja strony internetowej - krok po kroku z agencją SEOBIT

Notariusz to osoba powołana przez władzę państwową do dokonywania czynności notarialnych oraz innych czynności o charakterze prawnym. Notariusz działa w ramach swojego kancelarii i pełni funkcję publiczną. Do jego głównych obowiązków należy:

Sporządzanie aktów notarialnych:

 • Umowy kupna-sprzedaży nieruchomości
 • Umowy darowizny
 • Umowy spółdzielcze
 • Testamenty
 • Poświadczenia dziedziczenia
 • Protokoły
 • Protesty weksli i czeków

Poświadczanie:

 • Podpisów
 • Zgodności kopii z oryginałem
 • Stanu prawnego nieruchomości
 • Prawomocności testamentów, weksli i czeków

Doręczanie oświadczeń:

 • Stronom umów
 • Instytucjom publicznym

Przyjmowanie na przechowanie:

 • Dokumentów
 • Pieniędzy
 • Papierów wartościowych

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów:

 • Aktów notarialnych
 • Księg wieczystych
 • Rejestrów handlowych

Dokonywanie innych czynności:

 • Wymaganych przez przepisy prawa lub uzgodnionych z klientami

Notariusz ma obowiązek zachować tajemnicę zawodową, a także działać w sposób bezstronny i obiektywny. Jest on odpowiedzialny za swoje czynności przed sądem dyscyplinarnym.

Dodatkowo, notariusz może świadczyć inne usługi, takie jak:

 • Doradztwo prawne
 • Sporządzanie projektów umów i innych dokumentów
 • Tłumaczenia dokumentów
 • Reprezentowanie klientów przed urzędami

Dobry notariusz Katowice

Udostępnij ten post w mediach!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Dobry notariusz Katowice
dispacher_icon.png
Wypełnij formularz zapytania a w ciągu kilku godzin otrzymasz wycenę strony www.
Strony
Wpisy