26-634 Gózd, Polska
EnglishGermanPolishRussian
EnglishGermanPolishRussian

Zmiana tekstu liczby pozycji w koszyku WooCommerce

28 września 2020

Blog

Jeśli skonfigurujesz sklep WooCommerce w motywie Divi , nagłówek wyświetli liczbę pozycji w koszyku użytkownika. Tekst będzie miał postać „2 pozycje”. Jeśli chcesz zmienić ten tekst, np. Przetłumaczyć go na inny język, możesz skorzystać z następującego kodu PHP:

add_filter('ngettext_with_context', 'dbc_change_woocommerce_item_text', 20, 6);

function dbc_change_woocommerce_item_text($translation, $single, $plural, $number, $context, $domain ) {
    if ($domain == 'Divi') {
		if ($translation == '%1$s Item') { return '%1$s Article'; }
		if ($translation == '%1$s Items') { return '%1$s Articles'; }
    }
    return $translation;
}

Powyższy przykład kodu zastępuje tekst w języku angielskim (zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej) odpowiednikiem francuskim (mam nadzieję – popraw mnie, jeśli źle przetłumaczę). % 1 $ s w powyższym jest symbolem zastępczym, który zostanie zastąpiony rzeczywistą liczbą elementów, gdy Divi wyświetli stronę.

Wypełnij brief strony WWW a w ciągu 24h otrzymasz darmową wycenę!
Administratorem danych osobowych jest SEOBIT Waldemar Kaźmierczak NIP:712-107-27-46 Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., dalej RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Administrator udostępnia lub powierza dane podmiotom zewnętrznym w celu realizacji przedmiotu umowy.