10 / 100

DODAJEMY POLE NIP DO WOOCOMMERCE 04.2021r

				
					/**
* Dodajemy pole NIP do formularza zamówienia
*/

add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'fanka_kodowania_add_NIP_to_checkout_page' );

function fanka_kodowania_add_NIP_to_checkout_page( $fields ) {
 $fields['billing']['nip_number'] = array(
	'label' => 'Numer NIP',
	'placeholder' =>'Jeśli chcesz otrzymać fakturę, podaj swój numer NIP',
	'class' => array( 'form-row-wide') ,
	'priority' => $fields['billing']['billing_company']['priority'] + 1,
	);
	return $fields;
}

/**
* Zapisujemy dane z formularza
*/

add_action( 'woocommerce_checkout_update_order_meta', 'fanka_kodowania_save_NIP' );

function fanka_kodowania_save_NIP( $order_id ) {
  if ( ! empty( $_POST['nip_number'] ) ) {
    update_post_meta( $order_id, 'nip_number', sanitize_text_field( $_POST['nip_number'] ) );
  }
}

/**
* Dodajemy pole NIP do panelu administratora
*/

add_action( 'woocommerce_admin_order_data_after_billing_address', 'fanka_kodowania_add_NIP_to_admin_area', 10, 1 );

function fanka_kodowania_add_NIP_to_admin_area( $order ) {
  echo '<p><strong>' . __( 'Numer NIP', 'woocommerce' ) . ':</strong> ' . get_post_meta( $order->id, 'nip_number', true ) . '</p>';
}

/**
* Dodajemy pole NIP do powiadomień mailowych
*/

add_filter( 'woocommerce_email_order_meta_keys', 'fanka_kodowania_add_NIP_to_emails' );

function fanka_kodowania_add_NIP_to_emails( $keys ) {
   $keys['Numer NIP'] = 'nip_number';
   return $keys;
}
				
			
Wypełnij brief strony WWW a w ciągu 24h otrzymasz darmową wycenę!

Zamów darmową wycenę
budowy strony internetowej


Opisz nam w kilku słowach wizję swojej strony, jak miałaby wyglądać i jakie funkcje mieć wbudowane. Pozwoli to nam już na wstępie przedstawić zakres cenowy wykonania takiej strony.

Zapytanie można do nas przesłać również bezpośrednio
na poniższy adres e-mail: biuro@seobit.pl