26-634 Gózd, Polska
EnglishGermanPolishRussian
EnglishGermanPolishRussian
10 / 100

DODAJEMY POLE NIP DO WOOCOMMERCE 04.2021r

				
					/**
* Dodajemy pole NIP do formularza zamówienia
*/

add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'fanka_kodowania_add_NIP_to_checkout_page' );

function fanka_kodowania_add_NIP_to_checkout_page( $fields ) {
 $fields['billing']['nip_number'] = array(
	'label' => 'Numer NIP',
	'placeholder' =>'Jeśli chcesz otrzymać fakturę, podaj swój numer NIP',
	'class' => array( 'form-row-wide') ,
	'priority' => $fields['billing']['billing_company']['priority'] + 1,
	);
	return $fields;
}

/**
* Zapisujemy dane z formularza
*/

add_action( 'woocommerce_checkout_update_order_meta', 'fanka_kodowania_save_NIP' );

function fanka_kodowania_save_NIP( $order_id ) {
  if ( ! empty( $_POST['nip_number'] ) ) {
    update_post_meta( $order_id, 'nip_number', sanitize_text_field( $_POST['nip_number'] ) );
  }
}

/**
* Dodajemy pole NIP do panelu administratora
*/

add_action( 'woocommerce_admin_order_data_after_billing_address', 'fanka_kodowania_add_NIP_to_admin_area', 10, 1 );

function fanka_kodowania_add_NIP_to_admin_area( $order ) {
  echo '<p><strong>' . __( 'Numer NIP', 'woocommerce' ) . ':</strong> ' . get_post_meta( $order->id, 'nip_number', true ) . '</p>';
}

/**
* Dodajemy pole NIP do powiadomień mailowych
*/

add_filter( 'woocommerce_email_order_meta_keys', 'fanka_kodowania_add_NIP_to_emails' );

function fanka_kodowania_add_NIP_to_emails( $keys ) {
   $keys['Numer NIP'] = 'nip_number';
   return $keys;
}
				
			
Wypełnij brief strony WWW a w ciągu 24h otrzymasz darmową wycenę!
Administratorem danych osobowych jest SEOBIT Waldemar Kaźmierczak NIP:712-107-27-46 Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., dalej RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Administrator udostępnia lub powierza dane podmiotom zewnętrznym w celu realizacji przedmiotu umowy.