26-634 Gózd, Polska
EnglishGermanPolishRussian
EnglishGermanPolishRussian
9 / 100
Kalkulator

Sprawdź
ile zyskasz
na instalacji

Wybierz miesięczny rachunek za prąd:

0 zł

1zł
1500zł
Najlepiej dopasowana instalacja:
5f509b7fa6c8ec838c342b2b icon calc1
Wielkość instalacji
0.0 kWp
5f509ecd703bc9b9cbae1c7c icon calc2
Roczna produkcja
0.0 kWh
5f50a0071c073f04ffeafe18 icon calc3
Koszt brutto
od 42 594 zł
Oszczędność przez 25 lat
42 594 zł
Wypełnij brief strony WWW a w ciągu 24h otrzymasz darmową wycenę!
Administratorem danych osobowych jest SEOBIT Waldemar Kaźmierczak NIP:712-107-27-46 Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., dalej RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Administrator udostępnia lub powierza dane podmiotom zewnętrznym w celu realizacji przedmiotu umowy.